ارومیه

در آذربایجان غربی، ایران
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ارومیه، در استان آذربایجان غربی، ایران

اطلاعات شهر ارومیه

آب و هوای شهر ارومیه

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۷۶ درصد، فشار: ۲۸۸۸۵.۹۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۳

ساعت: ۲۰:۴۱

دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)