ارومیه

در آذربایجان غربی، ایران
امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر ارومیه، در استان آذربایجان غربی، ایران

اطلاعات شهر ارومیه

آب و هوای شهر ارومیه

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۲۸۷۵۰.۴۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۴.۷۸ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۴۱

ساعت: ۱۷:۴۱

دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما